Zastakljivanja terasa - Nadstresnice

Zastakljivanja terasa - Nadstresnice 1

Višegodišnje iskustvo zastakljivanja terasa je rezultiralo da tim Terasa Lux-a danas uspešno izrađuje krovne nadstrešnice. Pored krovnih nadstrešnica koje su najčešći zahtev, naša ponuda obuhvata i izradu drugih vrsta nadstrešnica kao što su:
- Nadstrešnice za ulaze u objekte
- Nadstrešnice za auto parkinge

Za izradu konstrukcije koristimo čelične ili aluminijumske profile dok se za pokrivku koristi jednostruko staklo ili polikarbonati (LEXAN) saćastog ili punog poprečnog preseka.
U saradnji sa našim timom zajedniči ćemo doći do adekvatnog rešenja.