Garancija sistema zastakljivanja terasa

"TERASA LUX" D.O.O. garantuje da je instalacija sistema zastakljivanja terasa u potpunosti završena prema potpisanom ugovoru i dobrobiti zgrade.Garancija pokriva neispravnost instalacije sistema, neispravnost materijala i komponenti kao i eventualna oštećenja nastala tokom same instalacije.

Uslovi garancije

Garancija postaje važeća nakon potpisivanja ugovora, neposredno pre otpočinjanja instalacionih radova. U slučaju odsustva kupca tokom završetka instalacionih radova, isti ima pravo ulaganja žalbe u roku od 7 dana od dana instalacije nakon čega garantni rok počinje da teče.

Garantni period

Garantni period instalacionih radova je dve (2) godine od dana završetka instalacionih radova.Garantni period materijala i komponenti sistema zastakljivanja terasa je pet (5) godina od istog datuma.

Garantna ograničenja

Garancija ne obuhvata: - Pojave loma stakla usled nepravilnosti korišćenja - Doterivanja, popravke i rezervne delove potrebne za saniranje štete nastale usled neuobičajenog habanja, aljkave upotrebe sistema ili nepoštovanje uputstva korišćenja. - Šteta izazvana usled slezanja zgrade, nepredvidivim događajima ili prirodnim katastrofama. - Izmene, popravke i ugradnje dodatne opreme bez prethodne saglasnosti prodavca. - Oštećenja nastala tokom izvođenja dodatnih radova - neovlašćenim izmenama i popravkama postojećeg sistema kao i dodavanjem novih oprema bez saglasnosti prodavca. - Oštećenja na površini staklenih panela.